Kamienne_Kręgi_w_Trątkownicy  (1 of 4)
Kamienne Kręgi w Trątkownicy

Kamienne Kręgi w Trątkownicy

Anita Gurbisz . Posted in Aktualności, Archeo turystyka, Główna, Okołopodróżniczo 5951 Brak komentarzy

Kamienne_Kręgi_w_Trątkownicy  (4 of 4)Przenosimy się na północ Polski do powiatu kartuskiego w województwie pomorskim.  Tutaj w przepięknych okolicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, u stóp wzniesień, zwanych Wzgórzami Szymbarskimi znajdziemy cmentarzysko założone przez Gotów w  I wieku n.e. Ten przybyły ze Skandynawii lud osiedlił się na Pojezierzu Kaszubskim i kultywował tu swój obrządek chowania zmarłych.  W taki oto sposób na Pomorzu pojawiły się nie znane do tej pory spektakularne kurhany, otoczone wieńcami kamieni. Dodatkowo pomiędzy tymi grobowcami znajdowały się kręgi z wielkich głazów narzutowych, w obrębie których jak się interpretuje, odbywały się zebrania i sądy.

Kamienne_Kręgi_w_Trątkownicy  (3 of 4)W grobach pod kurhanami, pochowani byli zmarli o wysokiej pozycji społecznej. Niestety wszystkie pochówki jeszcze w starożytności zostały wyrabowane z kosztowności. Wokół kurhanów znaleziono również groby szkieletowe i ciałopalne ze spalonymi kośćmi. Oznacza to, że Goci stosowali dwa rodzaje obrządku pogrzebowego – kremację i inhumację.

Na cmentarzysku zwanym również pod nazwą w Babim Dole-Borczu zostały również znalezione groby kultury pomorskiej, zasiedlającej te tereny 500 lat wcześniej. Ci natomiast wyróżniali się obrządkiem chowania swoich zmarłych w grobach z wielkich płyt kamiennych zawierających popielnice ze spalonymi kośćmi.

Kamienne_Kręgi_w_Trątkownicy  (2 of 4) - KopiaDla miłośników archeologii dodam iż cmentarzysko badane było od 1978 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1993 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Na Pomorzu Wschodnim podobne cmentarzyska z takimi konstrukcjami grobów, kurhanami i kręgami kamiennymi znajdziemy  w miejscowościach: Odry, Węsiory, Leśno a także w Grzybnicy koło Koszalina.

W początkach III w. po Chr. Goci opuścili Pomorze, udając się w wielką wędrówkę aż nad Morze Czarne. Ich ślady, osady oraz cmentarzyska możemy znaleźć jeszcze w południowo wschodniej Polsce ale o tym już innym razem…

 

Info praktyczne: Do kamiennych kręgów najlepiej dojechać z miejscowości Babi Dół lub Borcz. Z tej drugiej w centrum miejscowości skręcamy w kierunku północnym jadąc na Trątkownice. Po około 2 km proszę  mieć się na baczności iż należy skręcić w lesie w prawo w piaszczystą drogę. Skrzyżowanie jest oznaczone uwaga(!)kamieniem ;) Drogą należy jechać cały czas prosto aż do momentu gdy po prawej stronie ujrzymy hurhany oraz tablicę informacyjną.

mapa kurhany

Ci którzy posiadają urządzenie GPS mogą się wspomóc stroną: http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=54A4F51DF54A3C86BCE436DC8E219DE9?fileId=cynmxmyzqntcxrtg

Teren nie jest ogrodzony, wstęp bezpłatny ;)

Uncaught exception: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12)